Свържете се с нас! 

1618 София, ул. Пирин 28
тел./факс 02 / 955 76 83
тел./факс 02 / 955 62 21
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Условия за ползване

1. Въведение


А) Общи правила
 

1.1 Използването от Ваша страна на продуктите, софтуера, услугите и уебсайтът на ВиSaveдеопринт ООД (наричани общо „Услуги“ в този документ и изключващи всички услуги, които Видеопринт ООД Ви предоставя по силата на отделно писмено споразумение) подлежи на регулиране от условията на настоящето правнообвързващо споразумение между Вас и Видеопринт ООД. „Видеопринт ООД“ означава Видеопринт ООД, чийто основен адрес на управление е град София, ул. “Терелик” № 10, ЕИК 131170304.

1.2 Ако не е прието друго в писмен вид с Видеопринт ООД, Вашето споразумение с Видеопринт ООД винаги включва като минимум общите условия, посочени в този документ. По-нататък те са наричани „Универсални условия“.

1.3. Използването на „УСЛУГИТЕ“  на сайтът на Видеопринт ООД  се счита за приемане на настоящите Условия чрез факта на използването им. Ако не приемате настоящите Условия, моля не използвайте сайтът на Видеопринт ООД.

1.4. Освен, ако не е посочено друго, всяка нова функционалност увеличаваща или обогатяваща настоящите  Услуги на Видеопринт ООД, включително създаването или придобиването на на нови за Видеопринт сайтове и предоставените от  тях за потребителите на Видеопринт ООД  услуги, ще са  обект на настоящите условия за ползване.

1.5. Услугите предоставяни чрез сайта на Видеопринт ООД, който можете да достигнете по няколко начина, включително, но не само чрез мрежата World Wide Web, но и чрез PDA, мобилен телефон и RSS емисии. Тези условия за ползване  се прилагат, когато получавате достъп до услугите на  сайта на Видеопринт ООД, независимо на какво устройство и независимо от начина, по който ги достъпвате.  

1.6. Услугите предоставяни чрез сайта на Видеопринт ООД  включват, но не се ограничават само до:
- достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайтът

Б) промени в условията за ползване

1.7. Видеопринт ООД може да  промени, да добавя или премахва части от тези Условия за ползване по всяко време. Всички промени, които правим в Условията за ползване ще бъдат отразени на тази страница. Промените влизат в сила веднага след публикуването им. Ваша отговорност е да се запознавате с  тези Условия за ползване преди всяко използване на сайта и продължавайки  да използвате сайтът на Видеопринт ООД , Вие се съгласявате с всички промени.

1.8. Ако някое от тези Условия за ползване или всички бъдещи ПРОМЕНИ в тези условия , са неприемливи за Вас, моля не използвайте сайтът на Видеопринт ООД.  

В) Промени в сайта

1.9. Видеопринт ООД може да промени или  прекрати всеки аспект, услуга или характеристика на сайтът си по всяко време, включително но неограничаващо се до съдържание, часове на разположение, както и оборудване (софтуер и/или хардуер) необходимо за достъп или употреба.

Г) Оборудване

1.10. Вие сте отговорни за осигуряването на обурудване (хардуер и/или софтуер)чрез  което да имате достъп до услугите на Видеопринт ООД, както и че този достъп може да Ви въвлича в разходи (такси) към трети страни (като интернет доставчика или такси за време за разговори).  Видеопринт ООД не носи отговорност за тези. Вие носите отговорност за всички подобни разходи (такси), включително и тези, свързани с излагане или доставка на реклами. 

2. Авторски права. 

2.1. Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, генерирани от екипа на Видеопринт ООД и/или намиращи се на сайтът на Видеопринт ООД, са собственост на Видеопринт ООД и съответно се ползват със закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Република България, както и релевантните актове на Европейския съюз (освен ако друго не е изрично указано за конкретния случай).

2.2. Разрешава се използване на цели или части от съдържание публикувано в този уебсайт (уебсайтове) в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, за персонална, нетърговска употреба  при условие, че това не причинява вреди за Видеопринт ООД и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на съответния сайт и посочване на линк към него.

2.3. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Видеопринт ООД си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление. 

2.4. Възпроизвеждането и копирането на материали от сайтът на Видеопринт ООД, без предварителното съгласие на Видеопринт ООД, е забранено.

2.5. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. подобни или свързани действия на част или цялото съдържание на уебсайтът на Видеопринт ООД, различно от посоченото по-горе, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Видеопринт ООД за съответния вид използване. Всяко лице, което не съобразява своето поведение с посочените по-горе изисквания, носи гражданскоправна, административна и/или наказателна отговорност за своите действия и/или бездействие.

2.6. Всяко лице, което желае да публикува, да преразкаже или да се позове на материал, съдържащ се в сайта, е длъжно да получи предварително разрешение от Видеопринт ООД за всеки конкретен случай или да посочи ясно в началото на използвания материал, че същият е взет от сайта на Видеопринт ООД, правата върху чието съдържание са собственост на компанията.

2.7. В случай че бъде използван материал от този сайт без да бъде спазено поне едно от двете изисквания по предходното изречение, Видеопринт ООД си запазва правото да предприеме съответните мерки срещу всяко подобно нарушение, като се обърне за защита на своите права и законни интереси към съда и/или бъдат сезирани прокуратурата,полицейските органи, Комисията за защита на конкуренцията и др.

3. Реклами и промоции 

3.1. Може да  виждате рекламни материали, публикувани от трети страни в сайтотът на Видеопринт ООД. Индивидуалните рекламодатели са единствено отговорни за съдържанието на рекламите материали, които публикуват в сайта на Видеопринт ООД, включително гарантирането, че те отговарят на съответното законодателство. Ние не носим отговорност за съдържанието на рекламните материали, включително и без ограничение, всяка грешка, пропуск или неточност в тях. 

3.2. Ако искате да рекламирате в сайтът на Видеопринт ООД, свържете се с нас на посочените в контакти адрес, телефони или e-mail.

4. Лични данни

4.1. Видеопринт може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

4.2. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Видеопринт ООД на посочения адрес или e-mail за контакти.

5. Отказ от гаранции; Ограничаване на отговорност. 

5.1. Видеопринт ООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на сайта на Видеопринт ООД. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Видеопринт ООД за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

5.2. Видеопринт ООД не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

5.3. Видеопринт ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в web сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

5.4. Видеопринт ООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

6. Обезщетения. 

6.1. Вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и пазите Видеопринт ООД  и неговите управители, ръководители, служители и агенти от и срещу всички искове и разноски, включително адвокатски хонорари, произтичащи от използването от Вас или Вашия профил на сайтът на Видеопринт ООД. 

7. Прекратяване на достъпа. 

7.1. Ако поради  някаква причина вярваме, че не се съобразявате с условията за ползване и изискванията поставяни от тях, можем да прекратим достъпа до някои или на всички от сайтовете на Видеопринт ООД незабавно и без предварително да Ви уведомяваме за това.