Свържете се с нас! 

1618 София, ул. Пирин 28
тел./факс 02 / 955 76 83
тел./факс 02 / 955 62 21
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Mеждународните стандарти за капацитет на консумативи

Обща информация

През декември 2006 г. Международната организация за стандартизация (ISO) одобри нови стандарти за изчисляване на капацитета от страници за мастилени (ISO/IEC 24711) и цветни тонер касети (ISO/IEC 19798) за принтери. Тези нови стандарти допълват стандарта за капацитет на едноцветни тонер касети за принтери ISO/IEC 19752, публикуван през юни 2004 г.
ISO стандартите за капацитет на мастилени и тонер касети определят ясно ключовите атрибути, които се отразяват на капацитета, и прилагат стриктен статистически анализ на резултатите. Всички производители на принтери вече могат да използват една и съща методология при определянето на капацитета на касетите.

Какво е капацитет от страници?

Капацитет от страници е общият брой страници, които могат да бъдат отпечатани с една касета за принтер. Досега производителите на принтери използваха различни методологии за изчисляване на капацитетите на касетите, което затрудняваше правилното сравняване на различните марки от потребителите. Затова Lexmark, заедно с други производители на принтери, работиха съвместно с ISO, за да създадат нови стандарти за изчисляване на капацитета от страници. На 13 декември 2006 г. ISO одобри новия стандарт за изчисляване на капацитета от страници за мастилено-струйни (ISO)/IEC 24711) и цветни тонер (ISO/IEC 19798) касети за принтери. Тези нови стандарти допълват стандарта за капацитет на едноцветни тонер касети за принтери ISO/IEC 19752, публикуван през юни 2004 г.

ISO капацитет срещу реален капацитет

Тъй като теста за ISO капацитет е контролиран тест, при реална употреба е малко вероятно потребителят да възпроизведе абсолютно същите условия на използване и параметри като при теста за капацитет на ISO. В резултат на това реалният капацитет от страници ще варира значително нагоре или надолу в зависимост от фактори като покритие на страницата, размер на заданието за печат, вид хартия, атмосферни условия, срок на годност и двустранно или едностранно отпечатване. [Резултатите за ISO капацитета от страници могат да се считат за аналогични на тези за разхода на гориво (км/л) за автомобилите. Разходът на гориво е полезно средство за сравняване на икономията на гориво за различните автомобили, но не е задължително да предсказва точно средните км/л, които ще получите. Реалните км/л се влияят от това как и къде шофирате, състоянието и поддръжката на автомобила, вариациите на горивото и други фактори.] 

 Фигура 1 Проучване в сектора показва, че средното покритие на страницата, представяно като процента от страницата, който съдържа тонер, за черно-бяла страница е между 4 и 5%. Фигура 1 показва тестовата страница, с приблизително 5% покритие, която е използвана за ISO/ IEC 19752. Цветният печат обикновено включва по-голямо средно покритие на страница. Поради тази причина петте стандартни страници (фигура 2), използвани за ISO/ IEC 19798 и 24711, със смесица от текст и графики и различни количества покритие, събрани заедно представляват приблизително покритие от 20% (приблизително по 5% за черно и за трите цвята – синьозелено, лилаво и жълто). Ако вашата средностатистическа отпечатана страница съдържа значително по-голямо покритие на страницата от стандартната страница(и) на ISO, може да се очаква реалният капацитет от страници да бъде по-нисък от обявения капацитет от страници. Все пак, въпреки че покритието на страницата е най-очевидният фактор, свързан с капацитета на касетата за принтер, въздействието на други фактори може да бъде не по-малко.  
Фигура 1: ISO/IEC 19752
Стандартна тестова страница

Фигура 2
Фигура 2: Набор от пет тестови цветни страници,
посочен в стандарта за тестване на капацитет ISO/IEC 19798

Защо са важни стандартите за капацитет от страници?

Тези стандарти за капацитет на касетите ще ви помогнат да взимате по-информирани решения за покупка, като оценявате обективно и точно капацитетите на касетите за принтери. Новите ISO стандарти за капацитети на мастиленоструйни и тонер касети определят ясно ключовите атрибути, които се отразяват на капацитета, и прилагат стриктен статистически анализ, така че всички производители да могат да използват еднаква методология при изчисляването на капацитета.

Как се извършват тестовете?

Спецификациите на ISO/IEC 24711 и 19798 предвиждат капацитета от страници да се определя чрез стандартен набор от страници, отпечатани в контролирана среда при зададени настройки по подразбиране на принтера. Тъй като средата, в която се използва принтера, може да повлияе на капацитета от страници, тестовата среда се контролира при температура 23ºC +/-2ºC.
Тестовият набор, посочен в ISO/IEC 24712, е предназначен за работа с хартия формат A4 или Letter (8,5x11 инча). Наборът е PDF файл, съдържащ четири типични потребителски страници и една диагностична страница, който следва да се отпечата с помощта на последната версия на програма за четене на PDF файлове.

Колко касети и принтери се използват при тестването?

Най-малко девет касети или комплекти касети се тестват, докато бъдат изразходвани напълно. Това позволява надеждни изчисления на средния предвиждан капацитет в статистически определени граници. Стандартите препоръчват използването на касети за тестване с различни дати и места на производство.
Най-малко три комплекта касети се тестват на три различни принтера, за да се избегнат отклонения поради изменения в принтера. Еднакъв брой комплекти касети се тестват на всеки принтер.

Защо капацитетите на касетите се посочват като система от касета и принтер?

ISO капацитетите на касетите винаги се посочват като система от касета и принтер. Посочването на капацитета на касетите като система най-добре отразява разликите между скоростите на печат, цветните таблици, процедурите на поддръжка при различните модели принтери.

Как се изчислява капацитета на касетите?

Отчетеният ISO капацитет от страници трябва да бъде с не повече от 10% отклонение от основния. Ако се тестват 9 касети, максималният ISO капацитет от страници се изчислява по следния начин: ISO капацитет от страници = среден капацитет от страници - (1,86 * (стандартно отклонение от капацитета от страници / 3)

Защо няма капацитет на касетата, посочена за моя конкретен принтер?

Най-вероятно вашият принтер е излезнал от производство преди въвеждането на съответните стандарти.

Как се прилага този стандарт за снимки с размер 10х15 см?

Наборът за печат ISO/IEC 24712 е определен за хартия с размер A4 или Letter (8,5x11 инча). Към момента няма ISO спецификация за капацитет от страници, свързана с изображения 10x15. Има нова ISO комисия, която започва да разглежда този въпрос. Очаква се спецификацията за капацитет от страници за 10x15 да бъде ратифицирана през 2012 г.

Източник: lexmark.bg